AVG Disclaimer

Stichting Uden hartveilig, p/a Breukrand 228, 5403 LG  Uden, verklaart hierbij dat alle gegevens die wij vragen, verzamelen, bewerken en bewaren in het teken staan van de stichting. Alle donateurs geven de stichting toestemming om hun gegevens digitaal te mogen gebruiken t.b.v. het hen informeren over het cursuswerk van de stichting en alle overige diensten in het kader van de stichting. Alle gegevens die wij nodig hebben worden per direct vernietigd bij opzegging van het donateurschap en voor zover zij niet nodig zijn voor administratieve verwerkingen. De gegevens worden nooit, zonder uw nadrukkelijke toestemming,  aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nooit verkregen worden, zonder uw nadrukkelijke toestemming, via een andere organisatie.