Wij zijn trots op onze sponsoren!

Stichting Uden Hartveilig is voor de aanschaf en het onderhoud van AED’s volledig afhankelijk van donaties en sponsoring.

Voor het opleiden van de mensen ontvangt de stichting een jaarlijkse subsidie van de gemeente Uden van € 5,00 per donateur en een bijdrage van cursist van € 12,50. Het onderdeel opleiding speelt hiermee ongeveer quitte.

Voor de aanschaf en onderhoud zijn we dus volledig afhankelijk van u. U kunt ons helpen door een vrije gift te doen via de button “doneren”. En natuurlijk door u aan te melden als sponsor.

Wij bedanken daarnaast de onderstaande sponsoren voor de grote steun in de rug die wij mochten ontvangen.

Wilt u ook een donatie doen dan kunt u op de button "Doneren" klikken. Wij zijn met elk bedrag blij.
Bij voorbaat dank voor uw donatie/gift.

Prive

de Heer C. Berkhof

Gift van € 100 voor 2018

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then